Mae’r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1 Medi y flwyddyn gyfredol i 31 Awst y flwyddyn ddilynol ac mae’n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth /Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi’r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i’r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2017/18

​Tymor​DechrauDiwedd​Diwrnodau Ysgol
​Hydref
2017
​Mawrth 5 Medi
2017
Haner Tymor
Llun 30 Hydref 2017 – Gwener 3 Tachwedd 2017​
​Gwener 22 Rhagfyr
2017
​74
​Gwanwyn 2018
​Mawrth 8 Ionawr
2018
Hanner Tymor
Llun 19 Chwefror 2018 – Gwener 23 Chwefror 2018
​Iau 29 Mawrth
2018
​54
​Haf
2018
​Mawrth 17 Ebrill
2018
Hanner Tymor
Llun 28 Mai 2018 – Gwener 1 Mehefin 2018
​Mawrth 24 Gorffenaf
2018
​65
Plws diwrnodau gosod athrawon: Llun 4 Medi 2017 & Llun 16 Ebrill 2018​2
​Cyfanswm​195

Start typing and press Enter to search