In Newyddion

Cered, Felinfach Education Campus, Dyffryn Aeron SA48 8AF

(01545)572350

www.cered.cymru

cered@ceredigion.gov.uk

 

Bydd Cered yn cynnal sesiynau hwyl a sbri i blant 0-4 mlwydd oed yn yr wythnosau nesaf yn Y Borth ac Aberteifi. Bydd y sesiynau am ddim, ar gyfer plant  bach gyda’u rhieni neu gofalwyr. Gan gydweithio gyda Chanolfan Deuluol Y Borth a Chanolfan Plant Jig-So, bydd ychydig o ganu, dawnsio, chwarae creadigol a chopi am ddim o lyfr newydd dwyieithog ‘Pi-po Cyw’ i bob plentyn sy’n mynychu’r sesiynau.

 

Bydd 4 sesiwn yr un yn Y Borth ac Aberteifi:

Y Borth – Dydd Mercher – Tachwedd 8fed, 15fed, 22ain a’r 29ain. 1yp i 2yp.

Canolfan Deuluol y Borth, Heol Clarach, Y Borth, SY24 5LW.

Aberteifi – Dydd Llun – Tachwedd 13eg, 20fed, 27ain a Rhagfyr 4ydd. 2yp i 3yp.

Canolfan Plant Jig-So, Pwllhai, Aberteifi, SA43 1DB.

“Mae Joio Mas Draw yn rhywbeth newydd a chyffrous i Cered, yn gyfle i ni weithio ar y cyd gyda rhai o’r sefydliadau sy’n gofalu am blant yng Ngheredigion,” dywedodd Owain Llŷr, Uwch Swyddog Datblygu Cered. “Rydym ni am i blant gael cyfle i brofi’r iaith Gymraeg a chael hwyl, chwarae a chymdeithasu. Mae’n gyfle hefyd i rieni a gofalwyr gyfarfod pobl.

“Roedd Jig-So a Chanolfan Deuluol Y Borth wedi cysylltu gyda ni, a bydd hi’n braf cydweithio gyda nhw. Maen nhw’n deall fod cyflwyno’r iaith Gymraeg i blant yn gynnar yn eu bywydau yn bwysig. Bydd y sesiynau yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae croeso i bawb. Does ddim angen gallu siarad Cymraeg i gymryd rhan. Byddwn ni yn cyflwyno pob gweithgaredd yn ddwyieithog. Bydd croeso i unrhyw blant o 0-4 mlwydd oed. Dewch draw am dro, am awr o hwyl gyda’ch un bach chi…

“Dyma gyfle i rieni gael weld beth sydd ar gael yn y canolfannau, a bydd plant sy’n dod i’r sesiynau yng Nghanolfan Deulu Jig-so yn gallu mwynhau’r ‘ystafell synhwyraidd’ newydd.”

Cered yw Menter Iaith Ceredigion, yn hyrwyddo a chefnogi’r iaith yn ein cymunedau.

Cyswllt: cered@ceredigion.gov.uk neu (01545) 572 350 am fanylion pellach.

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search