Eco-Sgolion.

Mae gan yr ysgol ‘Gwobr Eco-Sgolion Platinwm’am waith ac ymrwymiad i brosiectau amgylcheddol ac eco.  Mae gan yr ysgol gyngor gwyrdd sy’n cwmpasu gwaith Eco-Sgolion, Hybu Iechyd a gwaith ar ddinasyddiaeth fyd-eang.  Braf yw gweld eu gwaith caled yn talu ffordd wrth iddynt dderbyn y wobr platinwm.  Ysgol Gynradd Aberteifi yw un o’r ychydig ysgolion yng Nghymru i dderbyn y wobr platinwm.

Nodwyd yn arbennig gan aseswyr  – “y mwynhad ac ymrwymiad a welwyd gan yr ysgol gyfan tuag at ethos y Faner Werdd.  Yn arbennig prosiectau rhyngwladol a themâu cwricwlwm yr ysgol gyfan a defnydd rhagorol o’r ardal ddysgu awyr agored. Mae’r disgyblion pwyllgor yn hyderus a gwybodus. Hefyd, mae safle’r ysgol heb sbwriel – Gradd ‘A’ – da iawn!”

Start typing and press Enter to search