Gwybodaeth

Mae’r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1 Medi y flwyddyn gyfredol i 31 Awst y flwyddyn ddilynol ac mae’n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth /Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi’r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i’r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2018/19

TymorDechrauDiweddDiwrnodau Ysgol
Hydref 2018Dydd Mawrth 4ydd Medi 2018Hanner Tymor
Dydd Llun 29ain Hydref 2018 – Dydd Gwener 2il Tachwedd 2018
Dydd Gwener 21ain Rhagfyr 201874
Gwanwyn 2019Dydd Llun 7fed Ionawr 2019Hanner Tymor
Dydd Llun 25ain Chwefror 2019 – Dydd Gwener 1af Mawrth 2019
Dydd Gwener 12fed Ebrill 201965
Haf 2019Dydd Mawrth 30ain Ebrill 2019Hanner Tymor
Dydd Llun 27ain Mai 2019 – Dydd Gwener 31ain Mai 2019
Dydd Gwener 19eg Gorfennaf 201953
Diwrnodau gosod athrawon
(gellir eu trefnu fel sesiynau cyfnos)
3
Cyfanswm195
Calendrau

Cyswllt

If you would like to check any of these holiday dates then please contact us on: Tel 01239 612 491

Start typing and press Enter to search