Curwch Ffliw

Joio mas Draw

Sesiynau ‘Joio Mas Draw’ Cered – Tachwedd a Rhagfyr 2017

Cered, Felinfach Education Campus, Dyffryn Aeron SA48 8AF (01545)572350 www.cered.cymru [email protected]   Bydd Cered yn cynnal sesiynau hwyl a sbri i blant 0-4 mlwydd oed yn yr [...]

Bore Coffi Macmillan

Gwahoddir chwi i Bore Coffi Macmillan yn neuadd yr adran iau DYDD GWENER, MEDI 29ain 2017 Rhwng 10 – 11.30yb

Collage hetiau Pasg

Helfa Wyau Pasg

WaterAid

Fel rhan o’n gwaith ysgol ar Hawliau Plant daeth Mr Dave Padfield (cynrychiolydd o’r elusen Wateraid ) i’r Ysgol ar ddydd Llun, Rhagfyr 5ed igynnal gwasanaeth i’r Ysgol gyfan yn cyflwyno [...]