Agoriad y Castell

Ar fore Mawrth, Ebrill 14eg cafodd sawl disgybl yr anrhydedd o fod yn rhan o agoriad swyddogol Castell Aberteifi. Bu aelodau Côr yr ysgol yn swyno’r dorf, a’r parti dawnsio yn diddanu’r gynulleidfa wrth ddawnsio ar lawnt y castell. Profiad [...]

Sports Disability Championships

Llwyddiant: Llongyfarchiadau mawr i Megan Ashman ar ei llwyddiant yn ystod ‘Sports Disability Championships’ yn Warwick . Canlyniadau: Medal aur 100m, Medal aur ‘shot putt’, Medal aur ‘discus’. Enillodd Megan ‘Talented Junior Award’ mewn [...]

Wythnos Rhyngwladol 2015

Yn dilyn gwaith dosbarth ar amrywiol wledydd yn y Byd, cynhaliwyd Wythnos Ryngwladol yn Adran y Cyfnod Sylfaen, Ysgol Gynradd Aberteifi er mwyn rhoi’r cyfle i’r plant i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ddiwylliannau, crefyddau, ffordd o fyw, iaith [...]

Start typing and press Enter to search