WaterAid

Fel rhan o’n gwaith ysgol ar Hawliau Plant daeth Mr Dave Padfield (cynrychiolydd o’r elusen Wateraid ) i’r Ysgol ar ddydd Llun, Rhagfyr 5ed igynnal gwasanaeth i’r Ysgol gyfan yn cyflwyno [...]

Start typing and press Enter to search