Disgwylir i rieni dalu arian cinio ar ddydd Llun o bob wythnos.  Gellir talu gydag arian parod neu siec (yn daladwy i Gyngor Sir Ceredigion) mewn amlen arian cinio gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir ar y blaen.  Os ydych yn deilwng i dderbyn cinio rhad gellir cael ffurflen o swyddfa’r ysgol.

PRIS CINIO YSGOL

1 diwrnod £2.45
2 ddiwrnod£4.90
3 diwrnod £7.35
4 diwrnod £9.80
5 diwrnod £12.25

Start typing and press Enter to search