Agoriad swyddogol Castell Aberteifi

Diolch yn fawr iawn i ferched adran CA2 am gymryd rhan yn y Ddawns flodau ar gyfer agoriad swyddogol y Castell ym mhresenoldeb y Gweinidog Cyntaf Mr Carwyn Jones ar 25/06/15 , agoriad y Gŵyl [...]

Sports Disability Championships

Llwyddiant: Llongyfarchiadau mawr i Megan Ashman ar ei llwyddiant yn ystod ‘Sports Disability Championships’ yn Warwick . Canlyniadau: Medal aur 100m, Medal aur ‘shot putt’, Medal aur ‘discus’. [...]

Prosiect ‘cofia pysgota’ dosbarth Waldo

Mae Dosbarth Waldo (Blwyddyn 5 a 6), mewn cyd-weithrediad â Theatr y Byd Bychan, wedi ymgymryd â phrosiect cyffrous o’r enw “Cofia Pysgota”. Prosiect yw hwn am hanes pysgota yng [...]

Wythnos Rhyngwladol 2015

Yn dilyn gwaith dosbarth ar amrywiol wledydd yn y Byd, cynhaliwyd Wythnos Ryngwladol yn Adran y Cyfnod Sylfaen, Ysgol Gynradd Aberteifi er mwyn rhoi’r cyfle i’r plant i ddatblygu eu [...]