Agoriad yr ŵyl Fawr

Agoriad y Castell

Ar fore Mawrth, Ebrill 14eg cafodd sawl disgybl yr anrhydedd o fod yn rhan o agoriad swyddogol Castell Aberteifi. Bu aelodau Côr yr ysgol yn swyno’r dorf, a’r parti dawnsio yn diddanu’r [...]

Agoriad swyddogol Castell Aberteifi

Diolch yn fawr iawn i ferched adran CA2 am gymryd rhan yn y Ddawns flodau ar gyfer agoriad swyddogol y Castell ym mhresenoldeb y Gweinidog Cyntaf Mr Carwyn Jones ar 25/06/15 , agoriad y Gŵyl [...]

Pasiant ‘Stori Aberteifi’

Enillodd yr ysgol, ar y cyd a Theatr Byd Bychan â Chastell Aberteifi,  grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru  er mwyn i greu prosiect fydd yn taro tant gyda’r disgyblion, eu hysbrydoli ac yn [...]

Sports Disability Championships

Llwyddiant: Llongyfarchiadau mawr i Megan Ashman ar ei llwyddiant yn ystod ‘Sports Disability Championships’ yn Warwick . Canlyniadau: Medal aur 100m, Medal aur ‘shot putt’, Medal aur ‘discus’. [...]